ข่าวประกาศ

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ดาว์นโหลดเอกสารตามไฟล์ที่แนบมา 

แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 รายละเอียด กำหนดการ 1 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ 2559 14 มกราคม 2559 2 หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ พร้อม เขียนโครงการ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2559…

ผลการพิจารณาโครงการ – ฝ่ายแผน

สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการ และแก้ไขโครงการตามข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอหัวหน้ายุทธศาสตร์วันที่ 27 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิ้งข้างล่างนี้ค่ะ

เทมเพลต โครงการ แผน 2014

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือถ้ามีรายการแก้ไข สามารถแก้ไขได้ หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักแผนและพัฒนา เบอร์ 117 หรือ แฮงค์เอ้า plan_vu@vu.ac.th สามารถดาว์นโหลดเทมเพลตโครงการตามแผน 2014 ได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ

เอกสารประกอบการสัมมนาแผนปฏิบัติการ 2557 (10 มี.ค.57)

เอกสารประกอบการสัมมนาแผนปฏิบัติการ 2557 วันที่ 10 มีนาคม 2557 ณ ห้อง 2601 อาคารสำนักบรรณสารและสาสนเทศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ

SWOT Analysis & TOWS Matrix VU Strategic 5 years plan

ดาวน์โหลดไฟล์ SWOT Analysis & TOWS Matrix VU Strategic 5 years plan ได้ที่นี่ค่ะ  หากมีข้อสงสัย หรือต้องการจัดอบรมเฉพาะหน่วยงานของท่าน สามารถประสานงานมายังสำนักแผนและพัฒนา (1305) เบอร์โทรสัพท์ภายใน 044 - 203778 - 84…

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ได้ที่นี่ค่ะ   หากมีข้อสงสัย หรือต้องการจัดอบรมเฉพาะหน่วยงานของท่าน สามารถประสานงานมายังสำนักแผนและพัฒนา (1305) เบอร์โทรสัพท์ภายใน 044 - 203778 - 84 ต่อ 117 e-mail : plan_vu@vu.ac.th

สถานะการรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2556

ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการในปีการศึกษา 2556 ได้ตรวจสอบสถานะการรายงานผลการดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2556 สำหรับโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบสารสนเทศงานแผนและพัฒนาค่ะ ตรวจสอบสถานะการรายงานผล ได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ (update_report56.pdf)

กิจกรรม

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมแผนปกิบัติการประจำปี 2560

ประมวลภาพบรรยากาศ การประชุมแผนปกิบัติการประจำปี 2560

ภาพกิจกรรมการประชุมแผนเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมการประชุมแผนเชิงปฏิบัติการครั้งที่

ภาพกิจกรรมการประชุมแผนเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 2

ภาพกิจกรรมการประชุมแผนเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 2

ภาพกิจกรรมการประชุมแผนเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 1

การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA วันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา…